SPS Polska

SZUKAJ
akumulatorownie

Akumulatorownie

Budowa Akumulatorownii, ładownie akumulatorowe

Akumulatorownie to wydzielone pomieszczenie lub powierzchnia magazynowa przedsiębiorstwa zagospodarowana do ładowania i obsługi baterii. Pomieszczenie takie musi być bardzo dobrze wentylowane ze względu na procesy chemiczne, które zachodzą podczas ładowania baterii.

Prawidłowo wykonana akumulatorownia powinna spełniać wymogi Normy PN-EN 50273-3 począwszy od najprostszych pojedynczych statywów rolkowych po projekt, budowę, wyposażenie i system zarządzania.

akumulatorownie

Zalety

Zasady funkcjonowania akumulatorownii przewidują położenie nacisku na utrzymanie porządku, bezpieczeństwa i dyscyliny pracy (ładowanie i obsługa baterii), co przekłada się na zmniejszenie awaryjności i wydłużenie żywotności baterii. Często okazuje się w trakcie projektowania iż do wykonania tej samej pracy, przy prawidłowo wykonanej akumulatorowni jest potrzebne dużo mniej baterii.

Idea akumulatorownii zakłada również zwiększenie sprawności i skrócenie czasu wymiany baterii w wózkach widłowych, poprawiając ich produktywnści i zwiększając dostępność. Bardzo ważnym elementem jest także poprawa bezpieczeństwa eksploatacji i pracy z bateriami.

akumulatorownie