SPS Polska

SZUKAJ

Regały paletowe kompaktowe wjezdne

System składowania regałów wjezdnych składa się z ram tworzących wewnętrzne korytarze towarowe z wyposażonymi w szyny podtrzymujące palety.

Wózki widłowe poruszają się w korytarzach wewnętrznych z towarem podniesionym powyżej poziomu, na którym ma być składowany.

Maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej (do 85%). Idealny system składowania produktów jednego typu, w przypadku, których przeładunek i bezpośredni dostęp nie są głównym wyznacznikiem.