SPS Polska

SZUKAJ

SZKOLENIA

Oferujemy pomoc przy szkoleniu przyszłych operatorów wózków widłowych. Nasze doświadczenia pomogą przygotować przyszłych operatorów do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Nie wystawiamy certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursu – wychodzimy z założenia, że jedynym słusznym organem uprawnionym do tego typu działań jest Urząd Dozoru Technicznego (UDT-CERT).